inspraak gebiedsontwikkeling

 
 

Bij de ontwikkeling van park Zestienhoven en polder Schieveen is Olthaar Ontwerpen gevraagd als ervaringsdeskundige op het vlak van ruimtelijk ontwerpen en interactief communiceren met de eindgebruiker. Omdat de tijdsdruk van de ontwikkeling van dit gebied één van de risico’s was, is ons gevraagd om mee te doen met de brainstorm over het vaststellen van de uitgangspunten van het Masterplan.

In een workshop met ca. 30 landschapsarchitecten, stedebouwkundigen, gemeentelijke ambtenaren en andere betrokkenen hebben we twee onafhankelijke visies ontwikkeld, welke aan het eind van de workshop werden gepresenteerd. In de visies kwam naar voren hoe om te gaan met de huidige bewoners en gebruikers van het gebied, wat zijn de landschappelijk kenmerken en kwaliteiten, hoe sluit het gebied aan op omringende gebieden, wat zijn eventuele knooppunten en hoe deze in te vullen en hoe gaan we om met de aanwezigheid van de luchthaven.    

Deze visies zijn door Dienst Stedebouw + Volkshuisvesting meegenomen in de verdere ontwikkeling van het gebied. Op dit moment zijn er al woningn gerealiseerd. In de ontwikkeling blijft het een complexe opgave, welke met regelmaat wordt gedwarsboomd door andere belangen.

Klik hier voor meer informatie over Park Zestienhoven.

opdrachtgever

DS+V Rotterdam

lokatie

Rotterdam

procesfase

  • concept

project soort

exterieur nieuwbouw

vloeroppervlak

> 50.000 m2

oplevering

2001

samenwerking

  • Olivier+partners>architecten