proces

Door onderstaande procesfasen worden de duurzame projectambities stap voor stap gevisualiseerd en geconcretiseerd:

concept

Haalbaarheids Onderzoek en Masterplan    
 • Conceptuele vertaling van de uitgangspunten
 • Varianten op inhoudelijk en financieel vlak
 • Onderbouwing duurzaamheid en terugverdientijd

ontwerp

Voorlopig en Definitief Ontwerp    
 • Ruimtelijk ontwerp van structuur, routing, hoofdmaatvoering, materialisering, principe-details, concept-begroting en planning
 • Toetsing regelgeving
 

engineering

Bouwvoorbereiding en Prijsvorming    
 • Vergunningsaanvraag
 • Specificatie en omschrijving
 • Detailtekeningen, technische omschrijving, projectbegroting en planning
 • Aanbesteding.
 

realisatie

Contractvorming en Bouwbegeleiding    
 • Gunning
 • Werktekeningen, bouwdirectie
 • Coördinatie van de bouwactiviteiten tot en met de eindoplevering