Zonnepanelen

 
 

Principe

De zon is één van de schoonste en onuitputtelijkste bronnen  voor het genereren van elektriciteit. Dat er nog relatief weinig gebruik van wordt gemaakt heeft te maken met de lange terugverdientijd, maar zeker ook met het gebrek aan politieke wil.

In het verleden bestonden er in Nederland uitgebreide subsidies om op grote schaal het gebruik van zonne-energie te stimuleren. Door bezuinigingen in de afgelopen jaren hebben we onze voortrekkersrol uit handen moeten geven aan onze oosterburen. Duitsland is op dit moment de grootste producent wereldwijd van zonnepanelen.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Door de wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen ontkomt Nederland niet aan nieuwe stimuleringsmaatregelen, waardoor ook in ons land de vraag naar zonne-energie weer toeneemt. Grootschalige productie van zonnepanelen leidt tot afname van de kostprijs en daarmee ook van de  terugverdientijd op de investering.

toegepast