gesloten grondbalans

 
 

Principe

Voor het bouwen van een gebouw moet in de meeste gevallen een bouwput gegraven worden voor het plaatsen van de fundering en de kruipruimte of kelder. Door het verhogen van de begane-grond-vloer hoeft de bouwput minder diep te worden. De uitgegraven grond is daarnaast beter te herverdelen over het kavel. Dit heet in bouwtechnische termen een ’gesloten grondbalans’.

Het voordeel van een gesloten grondbalans is dat de grond niet hoeft te worden afgevoerd, wat de milieulasten en transportkosten sterk verlaagt.

Daarnaast is het mogelijk om een zwevend terras op begane grondniveau te realiseren. Ten eerste komt hierdoor minder zwerfvuil het gebouw in. Ten tweede versterkt dit het terraseffect. Bovendien wordt er voor het verplaatsen van grond hoogteverschil aangebracht in het terrein, dat daardoor estetisch aantrekkelijker wordt. 

toegepast