bestaand gebouw

 
 

Principe

Energie-technisch gezien blijkt uit onderzoek dat het hergebruik van een bestaand gebouw vaak gunstiger uitvalt dan nieuwbouw. Dat heeft vooral te maken met het feit dat bouwstoffen en -producten niet gewonnen,  geproduceerd, getransporteerd en verwerkt hoeven worden. De meeste materialen zijn al aanwezig in het bestaande gebouw. Uiteraard dient het gebouw economisch en ecologisch aangepast te worden aan het huidige woon-/werkcomfort.

Of het hergebruiken van een bestaand gebouw gunstiger is dan nieuwbouw, zou strijdig kunnen zijn met economische afwegingen. In de praktijk hebben we echter andere ervaringen dan de theorie doet geloven. Een belangrijke voorwaarde is dat de bouwkundige staat van het casco goed is.

Zo hebben we in Breda een monumentale villa behouden voor sloop, door aannemenlijk te maken dat nieuwbouw duurder zou zijn dan renovatie en verbouw. Een belangrijk argumenten was emotioneel van aard. De prachtige uitstraling van de villa en de bijzondere details, die in nieuwbouw nooit gerealiseerd zouden kunnen worden. 

toegepast