disclaimer

Olthaar Ontwerpen is een handelsnaam van Iep Holding B.V.
Olthaar Ontwerpen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24 27 14 78.

De door Olthaar Ontwerpen verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
Olthaar Ontwerpen maakt gebruik van gepubliceerde beelden van derden. Hiervoor is toestemming gevraagd.
In het geval iemand het niet eens is met publicatie, dan zullen wij na ontvangst schriftelijk verzoek deze beelden alsnog van de website verwijderen.
Als er sprake is van onjuiste omschrijving en/of spelling verzoeken wij dit ons schriftelijk te melden. Na ontvangst zullen wij het betreffende tekstuele deel aanpassen.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Olthaar Ontwerpen kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
Olthaar Ontwerpen en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.
Olthaar Ontwerpen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Olthaar Ontwerpen worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Olthaar Ontwerpen.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.
De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt.
Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Olthaar Ontwerpen.
Afnemer is verplicht aanwijzingen van Olthaar Ontwerpen omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.
Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden.
Nederlands recht is van toepassing.